TRẠM CHIẾT NẠP LPG VIETGAS - CN THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG

 

Tổng diện tích: 8.000 m2

Sứa chứa: 120 Tấn
Công suuất chiết tối đa: 2.000 Tấn/Tháng
  

Trạm chiết đã đi vào hoạt động từ 24/6/2016 vóp phần không nhỏ cho sự phát triển của Vietgas Group và tạo điều kiện làm việc lao động và phát triển kinh tế địa phương.